„Bike Arena Parkowa Góra – aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Mieroszów”
 
Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Mieroszów w tym dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury fizycznej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zbudowanej w oparciu o powstającą obecnie infrastrukturę Bike Areny Parkowa Góra.
Projekt zakłada również realizację wielu innych celów. Najważniejsze z nich to: promocja zdrowego trybu życia i rywalizacji w duchu fair play, wspieranie postaw aktywnych
i kreatywnych w społeczności lokalnej, budowę więzi i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Istotnym elementem projektu jest także promocja Gminy Mieroszów i nowopowstałej infrastruktury sportowej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Kampania informacyjno – promocyjna
Warsztaty „Praca metodą projektu – imprezy sportowe”
Radiowa kampania promocyjna
Przegląd filmów rowerowych enduro
Jam-sesion na pumptracku
Szkolenie – techniki jazdy na rowerze na trasach typu enduro
Okres realizacji: czerwiec – sierpień 2014-06-03
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Mieroszów w ramach oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Bike Arena Parkowa Góra – aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Mieroszów”