Informujemy, że w okresie od 18.08.2014 do 17.10.2014 Sudeckie Stowarzyszenie "Mediator" realizować będzie zadanie publiczne: Warsztaty kulturowe "Wiele twarzy kultury" - projekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Mieroszów, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej OPS w Mieroszowie.
Warsztaty kulturowe "Wiele twarzy kultury" obejmować będą spotkania tematyczne z zakresu:

  • kultury materialnej i dziedzictwa kulturowego;
  • kultury regionu i pogranicza;
  • kultury młodzieżowej;
  • różnorodności pojęciowej terminu "kultura".

W ramach warsztatów odbędą się:

  • zajęcia teoretyczne z wiedzy o kulturze;
  • spotkania z ekspertami/animatorami kultury;
  • zajęcia plenerowe;
  • wyjazd dydaktyczny do muzeum;
  • zajęcia plastyczne.