Zakończyliśmy realizację projektu  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”. W okresie 8 miesięcy uczestnicy projektu przepracowali łącznie 120 godzin dydaktycznych w ramach poszczególnych kursów. Zgodnie z zapisami projektu na zakończenie kursów przeprowadzony zostały egzamin wewnętrzny. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pozytywny wynik egzaminu. Wręczenie zaświadczeń miało miejsce 19 czerwca. Uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu i dziękujemy za udział w naszym projekcie.