Jeszcze tylko 5 spotkań pozostało do zakończenia kursu językowego w Mieroszowie. Zgodnie z zapisami projektu, po przepracowaniu 60 godzin dydaktycznych przeprowadzony został test sprawdzający poziom wiedzy dla języka rosyjskiego i włoskiego. Wszyscy uczestnicy przystąpili do testu i otrzymali pozytywny wynik. Podczas ostatnich tygodni kursu przerobione zostaną kolejne treści programowe. Planuje się również podsumowanie i utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności. Ostatnim elementem kursu będzie egzamin wewnętrzny.