Przystępujemy do realizacji kolejnego projektu pn. „Zapomniana perła Dolnego Śląska. Sokołowsko w latach 1945-1989 – film dokumentalno - historyczny”. Przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji krótkometrażowego filmu dokumentalno – historycznego, którego scenariusz opracowany zostanie na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa Zofii Leszko – mieszkanki Gminy Mieroszów. Zgodnie z przyjętą przez pomysłodawców koncepcją film przedstawiał będzie przede wszystkim niezwykłe dziedzictwo kulturowe i historię Sokołowska. Znajdą się w nim również informację o dziejach najbliższego regionu zlokalizowanego na styku trzech wzajemnie inspirujących się kręgów kulturowych. W filmie zaprezentowane zostaną także unikalne walory krajobrazowo – przyrodnicze, tradycje lecznicze oraz inne istotne fakty stanowiące o wyjątkowości tego miejsca.

W zamyśle projektodawców film stanowić będzie również ważny element promocji Gminy Mieroszów zbudowanej w oparciu o wspomniane wyżej walory oraz wciąż istniejący olbrzymi potencjał tego miejsca. Film w połączeniu z działaniami towarzyszącymi przyczyni się również do promocji młodych utalentowanych pisarzy z terenu gminy. 

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Mieroszów.

W zakres celów szczegółowych wchodzą natomiast:

-        Promocja Gminy Mieroszów i jej potencjału;

-        Promocja i wsparcie gminnych pisarzy;

-        Umacnianie poczucia tożsamości lokalnej;

-        Rozwijanie wiedzy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego regionu;

-        Ułatwianie dostępu do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-        Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturowej;

-        Aktywizacja zachowań kreatywnych i twórczych;

Okres realizacji: kwiecień – sierpień 2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Mieroszów w ramach oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapomniana perła Dolnego Śląska. Sokołowsko w latach 1945-1989 – film dokumentalno - historyczny”.