Nasze kursy językowe w Mieroszowie powoli zbliżają się do półmetku. Do tej pory uczestnicy kursu języka rosyjskiego i włoskiego poznali podstawy materiału przeznaczonego do opanowania oraz zasady pozwalające na optymalne wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych. Przybliżono również podstawowe reguły obowiązujące w gramatyce. Ważnym elementem zajęć były zadania grupowe mające na celu utrwalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach przypominających życie codzienne. Nie zabrakło także ciekawych informacji na temat rosyjskiej i włoskiej kultury oraz ćwiczeń zachęcających słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć. Zgodniez założeniami projektu stosowano metodę komunikatywną opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Cotygodniowe spotkania w ramach kursów stały się dla uczestników ważnym elementem aktywizacji  i integracji.Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów, Nr: POKL.09.05.00-02-324/13