7 listopada 2014 r po części organizacyjnej uczestnicy kursów przystąpili po raz pierwszy do nauki wybranych przez siebie języków. Wszyscy zakwalifikowani do projektu otrzymali podręczniki i pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono również badanie ewaluacyjne, którego celem była ocena na ile zaplanowane działania są trafne z punktu widzenia grupy docelowej oraz spójne z założonymi celami i przyjętymi metodami ich osiągnięcia. Po krótkim wprowadzeniu i wzajemnym poznaniu lektorzy przedstawili m.in. alfabet i sposób jego wymawiania, formy powitania, sposoby przedstawiania się oraz inne podstawowe zagadnienia i zasady. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń. Lektorzy zwracali szczególną uwagę na poprawność czytania i wypowiadania poszczególnych słów angażując każdego uczestnika do czynnego udziału w zajęciach.


Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów
Nr: POKL.09.05.00-02-324/13