Jesteśmy stowarzyszeniem osób pragnących wykreować wokół siebie przyjazną przestrzeń, w której możliwa będzie realizacja naszej misji pod hasłem „Konstruktywny dialog społeczny – aktywność społeczności lokalnej – rozwój osobisty człowieka”.
 
Działamy głównie na terenie Mieroszowa oraz gmin wchodzących w zakres Aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie realizujemy następujące cele:


- prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w szczególności w zakresie: mediacji, sprawiedliwości naprawczej, negocjacji, komunikacji społecznej, kompetencji osobistych, coachingu oraz nauk społecznych i prawnych;
- wspomaganie rozwoju dialogu społecznego w szczególności pomiędzy: instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i społecznością lokalną;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- promocja idei samodoskonalenia i kształcenia przez całe życie;
- animowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- prowadzenie działalności charytatywnej;
- działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
- prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 
W swoich szeregach skupiamy obecnie członków będących pasjonatami różnych dziedzin życia. Do grona Zarządu należą:

Prezes - Sebastian Pacyna
Wiceprezes - Anna Matyka - Gawron
Skarbnik - Damian Gawron

Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000469592
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 022200934
Urząd Skarbowy - nr NIP: 886-29-81-247
Numer rachunku bankowego: 11 2030 0045 1110 0000 0278 4680 – BGŻ