W ramach realizowanego projektu pn.: „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”, nr: POKL.09.05.00 – 02 – 324/13 Sudeckie Stowarzyszenie Mediator poszukuje kandydatów na stanowiska: lektor języka rosyjskiego i lektor języka włoskiego.
 
Opis kursów:
Kursy realizowane będą na poziomie podstawowym dla dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów w okresie XI 2014 – VI 2015. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie dla każdego z kursów na terenie Gminy Mieroszów. W ramach poszczególnych kursów zaplanowano po 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki i pomoce dydaktyczne. Na zakończenie kursów przewidziany jest egzamin wewnętrzny.
 
Zakres obowiązków lektora:

 • Prowadzenie kursu języka obcego w 2 grupach 12 osobowych,
 • Opracowanie programu i harmonogramu kursu dostosowanego do specyfiki grupy,
 • Prowadzenie zajęć na poziomie podstawowym A1 w oparciu o przyjętą w projekcie metodę nauczania i pomoce dydaktyczne,
 • Systematyczne monitorowanie postępów w nauce uczestników kursu i reagowanie na ewentualne pojawiające się problemy w nauce,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego po przepracowaniu 60 godzin;
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dziennika zajęć, list obecności i dokumentacji zdjęciowej,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego na zakończenie realizacji kursu,
 • Dokumentowanie wyników pracy własnej w formie miesięcznej karty czasu pracy i raportu
 • z przepracowanego materiału,
 • Współpraca z koordynatorem projektu.

.
Wymagania:

 • Biegła znajomość języka obcego;
 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy lektora min. 2 lata,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność,
 • Wysoka kultura osobista,.

 
Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie w okresie listopad 2014 – czerwiec 2015. Całkowity wymiar czasu pracy 120 godzin.
 
Osoby spełniające kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu proszone są o składanie aplikacji zawierających CV i dokumenty potwierdzające kwalifikację zawodowe do dnia 14.10.2014 roku (do godz. 15:00) w biurze projektu pod adresem:
 
Sudeckie Stowarzyszenie Mediator
Ul. Żeromskiego 2/4
58 – 350 Mieroszów
Osoba do kontaktu:
Sebastian Pacyna 696 062 564
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.